This Day in History: 1968-07-03

De Oost-Berlijnse Kanselarij van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) verwijdert de woorden ‘in Duitsland’ uit de tekens.