This Day in History: 1989-12-21

DDR-minister van Defensie Hoffmann herroept eindelijk en officieel het schietbevel voor de grenstroepen met order 101/89: ‘Het gebruik van vuurwapens […] moet betrouwbaar worden uitgesloten.’