Stasiland

In de stroom publicaties over de DDR (1949-1989) steekt deze bundel levensverhalen af door een opmerkelijke combinatie van afstandelijkheid en betrokkenheid. De schrijfster is een jonge Australische die zich een beeld van het onvrije leven onder het communistisch regiem in Oost-Duitsland heeft gevormd nadat de ‘Duitse Democratische Republiek’ door de val van de Muur was ineengestort.

Jarenlange intensieve interviews en studies van de wijze waarop de geheime politie, de ‘Stasi’, met alle haar ten dienste staande middelen de gedragingen en uitlatingen van iedere staatsburger trachtte te controleren en van de reacties daarop, leidden bij deze buitenstaander tot treffende observaties van de absurditeit en meedogenloosheid van de staatsterreur en van de menselijkheid en moed van menige staatsburger die zich ertegen verzette. Bovendien beschikt Anna Funder over een boeiende, persoonlijke verteltrant.

Category: Boeken