Sonnenallee

De Berlijnse muur verdeelde de stad in Oost en West. De muur hielt geen rekening met straten, huizen, voormalig bezit, etc. Zo liep de muur ook dwars door de Sonnenallee. Het langste deel van deze straat lag in de Amerikaanse sector en het kortste deel behoorde tot de DDR.

De film gaat over een groep jongeren die op het korte stukje Sonnenallee, dus in de DDR, wonen. Zij leven op de grens tussen Oost en West. Ondanks de moeilijkheden die dit grensregime met zich meebrengt proberen de jongelui toch een ‘normaal’ leven te leiden met liefde, (illegale west-) muziek, drank en ‘drugs’. Sonnenallee is een erg humorvolle film die zeker niet onderdoet voor Good Bye Lenin! Sonnenallee is een echte aanrader!

Category: Films