This Day in History: 1992-01-03

Volgens de federale minister van Milieu, Töpfer, is de vervuiling van lucht, water en bodem in Oost-Duitsland merkbaar afgenomen. De directe lozingen van verontreinigende stoffen in de Saale en Elbe zijn met 70 procent verminderd ten opzichte van 1989.