This Day in History: 1991-12-30

In Minsk bespreken de voorzitters van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) onder meer een gemeenschappelijk defensiebeleid.