This Day in History: 1991-01-19

Leveringscrisis in Bulgarije: Onderminister van Landbouw Draganov kondigt aan dat er in februari geen suiker is, bakolie is slechts voldoende voor een paar dagen.