This Day in History: 1991-01-17

Helmut Kohl wordt door de Duitse Bondsdag herkozen tot bondskanselier met 378 van de 644 uitgebrachte stemmen.