This Day in History: 1991-01-16

De Oost-Duitse steden en gemeenten kunnen hun financiële problemen niet alleen oplossen, stelt de Duitse Vereniging van Steden. Hooguit mag de helft van de belastinginkomsten van West-Duitse gemeenten worden verwacht.