This Day in History: 1990-12-14

Het Federaal Bureau voor de Statistiek in Wiesbaden meldt dat de overheidsuitgaven in de DDR in de tweede helft van 1990 ruim boven het inkomen lagen. Uitgaven van 81,8 miljard DM stonden in schril contrast met inkomsten van slechts 7,2 miljard DM.