This Day in History: 1990-12-01

De minister-presidenten van de nieuwe deelstaten aanvaarden het aanbod van de federale regering om toe te treden tot de Raad van Bestuur van de Treuhand om hun belangen te versterken.