This Day in History: 1990-11-03

De federale minister van Buitenlandse Zaken Genscher roept de West-Europese staten op om de democratisering en de ontwikkeling van een markteconomie in de landen van Midden- en Oost-Europa en de Sovjet-Unie te ondersteunen.