This Day in History: 1990-09-25

De Deutscher Beamtenbund en haar Oost-Duitse tegenhanger fuseren tot de eerste volledig Duitse overkoepelende organisatie voor de ambtenarij.