This Day in History: 1990-09-09

Op hun partijconferentie in Maagdenburg besluiten de Groenen van de DDR direct na de federale verkiezingen te fuseren met de Duitse Groenen.