This Day in History: 1990-08-29

Slachtoffers van de onteigeningen in de sovjetbezettingszone kondigen aan dat zij een klacht zullen indienen tegen de erkenning van de landhervorming van 1945 tot 1949 zoals voorzien in het eenwordingsverdrag.