This Day in History: 1990-07-12

De radicale hervormers rond Boris Jeltsin besluiten zich af te splitsen van de partij op de 28e partijconferentie van de CPSU in Moskou.