This Day in History: 1990-07-07

Op de eerste ‘lange zaterdag’ nadat de muntunie in werking was getreden, haastten klanten uit de DDR zich naar West-Berlijn en steden dichtbij de grens.