This Day in History: 1990-06-12

De geleidelijke hervatting van 86 onderbroken wegverbindingen tussen West-Berlijn, Oost-Berlijn en de DDR begint.