This Day in History: 1990-05-24

De Sovjet-Unie presenteert een programma voor de overgang naar een gereglementeerde markteconomie binnen vijf jaar.