This Day in History: 1990-04-29

DDR-premier de Maizière en de Sovjet-president Gorbatsjov worden het tijdens hun bijeenkomst in Moskou niet eens over het mogelijke NAVO-lidmaatschap van een verenigd Duitsland.