This Day in History: 1990-04-27

Voorafgaand aan de Duitse Bondsdag schetst minister van Financiën Rudolf Seiters de status van de onderhandelingen met de DDR-regering over het Staatsverdrag inzake monetaire, economische en sociale unie. De lasten worden gedragen door de federale begroting.