This Day in History: 1990-04-23

De bevolking van Karl-Marx-Stadt heeft met grote meerderheid gestemd om hun stad te hernoemen naar ‘Chemnitz.’