This Day in History: 1990-03-25

De Estlandse Communistische Partij besluit zich af te scheiden van de CPSU en een onafhankelijke partij te vormen.