This Day in History: 1990-03-15

Michail Gorbatsjov wordt op een speciaal congres van volksvertegenwoordigers gekozen tot president van de Sovjetunie.