This Day in History: 1990-03-07

De DDR Volkskammer keurt een sociaal handvest goed dat eisen bevat voor collectieve onderhandelingsautonomie, het recht op werk, staatscontrole van de huurprijs en gelijke rechten voor mannen en vrouwen.