This Day in History: 1990-01-03

Tijdens de vijfde Ronde Tafel-bijeenkomst in Oost-Berlijn bekritiseert de oppositie de regering voor de geplande invoering van een grondwettelijk beschermingssysteem vóór de verkiezingen.