This Day in History: 1989-12-11

Op uitnodiging van de Sovjets vindt in West-Berlijn de eerste viermachtenconferentie in 18 jaar plaats in het gebouw van de voormalige ‘Alliierten Kontrollrats’.