This Day in History: 1989-11-18

De studenten van de Praagse universiteiten gaan in staking. In de dagen die volgen, worden ook in andere steden stakingscomités gevormd.