This Day in History: 1989-11-10

Kanselier Helmut Kohl breekt zijn bezoek aan Polen af om diezelfde avond voor het stadhuis van Schöneberg in West-Berlijn te spreken.