This Day in History: 1989-11-08

Na de DDR-Raad van Ministers van de dag ervoor neemt ook het SED-Politbureau ontslag. Het ‘Neues Forum’ wordt officieel goedgekeurd.