This Day in History: 1989-09-29

In een open brief aan FDGB-leider Harry Tisch eisen de vakbondsleden van de VEB Bergmann-Borsig in Oost-Berlijn een publieke dialoog over dringende economische en politieke kwesties.