This Day in History: 1989-09-03

De laatste DDR-vluchteling zwemt 20 uur lang over de Oostzee van de Wohlenberger Wiek naar de Lübeckbaai.