This Day in History: 1989-08-11

De Bondskanselarij en het ministerie van Buitenlandse Zaken van de DDR houden bij de permanente vertegenwoordiging en de Duitse ambassades een conferentie over de situatie van degenen die het land willen verlaten.