This Day in History: 1989-07-31

De Opperste Sovjet van de USSR heeft de misdrijven ‘anti-Sovjetpropaganda en agitatie’ uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt.