This Day in History: 1989-07-27

De Opperste Sovjet van de USSR beslist op 1 januari 1990 over de economische onafhankelijkheid van de Baltische Sovjetrepublieken Estland, Letland en Litouwen.