This Day in History: 1989-06-30

Door de overbevolking van alle noodopvangcentra voor DDR-emigranten in West-Berlijn, wordt de Senaat nu gedwongen nieuwkomers naar de Bondsrepubliek te vliegen. Alleen mensen met ouders of kinderen in Berlijn mogen in de stad verblijven.