This Day in History: 1989-03-16

De Bondsdag bevestigt het belang van de Weense CSCE-vervolgconferentie voor de handhaving van de mensenrechten in de DDR.