This Day in History: 1989-02-22

De Bondsregering spreekt het hoofd van de permanente vertegenwoordiging van de DDR aan, bij de kanselarij, vanwege nieuwe schoten op vluchtelingen.