This Day in History: 1989-02-18

De centrale administratie voor de statistiek van de DDR presenteert het rapport over de uitvoering van het plan in 1988: Volgens hun informatie groeide het geproduceerde nationale inkomen met drie procent en de arbeidsproductiviteit met zeven procent.