This Day in History: 1989-02-09

De Sovjetunie en de DDR ondertekenen het concept voor economische en wetenschappelijk-technische samenwerking tot het jaar 2000 in Moskou.