This Day in History: 1989-02-01

Stasi-chef Mielke zei intern dat de DDR het CSCE-einddocument alleen had ondertekend uit angst voor politiek isolement; “Helsinki-groepen” zouden niet worden toegestaan.