This Day in History: 1986-02-25

Op de XXVII. CPSU-partijconferentie kondigt Mikhail Gorbachev de lancering aan van ‘Glasnost’. Hij introduceert daarmee een meer open houding ten aanzien van vrijheid van meningsuiting, en een soepelere houding naar de pers in de Sovjetunie.