This Day in History: 1983-11-02

De executie van drie Albanese ex-ministers op beschuldiging van spionage voor de VS, de USSR en Joegoslavië wordt bekend.