This Day in History: 1979-04-14

Journalisten uit Drittstaten ( hebben reisvergunningen en interviews buiten Oost-Berlijn nodig onder de nieuwe uitvoeringsverordening – de Duitse regering en de West-Duitse media protesteren. Vanuit het perspectief van een internationaal verdrag is een derde land (Drittstaat) een land dat geen overeenkomstsluitende partij is. Contracten scheppen geen rechten of verplichtingen voor andere partijen dan de contractpartijen zonder hun toestemming. Deze vaststelling werd gedaan in de artikelen 34-38 van het Weens Verdrag inzake het verdragenrecht.