This Day in History: 1978-10-16

De aartsbisschop van Krakau, Karol Józef Wojtyla, wordt tot paus gekozen en draagt de naam Johannes Paulus II.