This Day in History: 1972-12-17

Hernieuwde aanscherping van de regelgeving voor ‘vrij grensverkeer’ tussen de DDR en Polen, volgens welke de normale tarieven vanaf 01.01.1973 weer zouden moeten gelden.