This Day in History: 1972-07-22

In Cottbus slaan jongeren een SED-functionaris in elkaar. Er wordt een onderzoeksprocedure wegens hooliganisme gestart tegen drie daders.