This Day in History: 1972-07-07

‘Neues Deutschland’ meldt een succesvolle afronding van de nationalisatiecampagne. Het aandeel goederen geproduceerd in staatsbedrijven is in 1972 gestegen van 83,3 naar 99,4 procent.