This Day in History: 1972-06-09

Op het 11e Boerencongres in Leipzig beschrijft Honecker Bonn’s aanvaarding van het Verdrag van Moskou als erkenning van de soevereiniteit van de DDR. De federale regering verwerpt dit de volgende dag.