This Day in History: 1971-10-10

De econoom en criticus van het bureaucratisch-centralistische economische systeem, Arne Benary, pleegt zelfmoord na het mislukken van de praktische invoering van het nieuwe systeem van planning en beheer (NÖS).